סוגי התקלות בכונים קשיחים

תקלה בראשי הקריאה
ראשי הקריאה אחראים על קריאה/ כתיבה של המידע לדיסק הקשיח . אין כל דרך לשחזר מידע מכונן קשיח אם ראשי הקריאה אינם תקינים ויש צורך לבצע החלפת ראשים בדיסק לצורך השחזור. לצורך זה יש למצא דיסק קשיח זהה לחלוטין לדיסק הפגום , לפתוח את הדיסק בחדר נקי ולבצע את החלפת הראשים התקולים. החלפת ראשים הינן תהליך יקר, ומורכב שעלותו נעה בין 3500-6000 ש:ח.
כשאנו מבשרים ללקוחת שראי הקריה תקולים ויש צורך לבצע החלפצ רשאים בדיסק הם במבהירים לנו שהם אינם מעוניינים לתקן את הדיסק אלה רק במידע . הדעה הרווחת היא שניתן לקרא את המידע ישירות מהצלחות באמצאות כלי שחזור. המציאות היא שלא קיים מכשיר כזה ולכן הדרך היחידה לקראה את המידע היא על ידי הרכבת ראשים תקינים במקום הראשים התקולים.
סיבות לתקלות בראשי הקריאה
מכה או חבטה
אחת הסיבות הנפוצות ביותר לאובדן מידע בכוננים חיצוניים היא התעקמות ראשי הקריא שהתרחשה לאחר נפילה או חבטה.
במקרים רבים הכונן נופל או נחבט. ראשי הקריאה נעקמים והמידע אובד ..(לכן אנו גם מצעים ללקוחותינו לבחור כונן גיבוי כונן פנימי המוגן יותר על פני כונן חיצוני) ..
תקלה בראשי הקריאה יכולה להיות מלאה או חלקית
תקלה מלאה משמעות היא שכל ראשי הקריאה פגומים. באופן שאינו מאפשר קריאה של מידע.
לעיתים הפגיעה היא חלקית שמשמעותה שניתן לקרא רק חלק מבמידע באמצאות הראשים הקיימים. במקרה זה במקרה זה אנו מצעים ללקוחותינו אפשרות לשחזר את המידע בעלות הנמוכה משמעותית מעלות שחזור על ידי החלפת ראשים. בתום השחזור יכול הלקוח לצפות במידע המשוחזר והחליט באם הוא מקבל או דוחה את

התישנות
לאורך זמן ראשי הקריאה מתישנים ותפקוד ראשי הקריאה יורד עד לנקודה בה לא ניתן כלל לקרא את המידע.
מאפיינים: הכונן הופך להיות איטי מאוד , לעיתים אינו מזוהה על ידי מערכת ההפעלה, משמיע רעשים לא רגילים. או מבקש אתחול.
במקרה כזה מוולץ להפסיק מייד את הפעלת הכונן. נסיונות לקרה מידע באמצאות תוכנות שחזור עשוי לגרום ל”טיגון” של ראשי הקריאה שיחייב את החלפתם . הבאת בכונן אלינו כאשר ראשי הקריאה תקינים במידת מה
תאפשר לנו לבצע את השחזור באמצאות הראשים הקימיים בעלות של 500-2000 ₪ בכפוף לרמת הנזק לראשים.
נפילת מתח
נפילת מתח כתוצאה מכל בספק הכח או מפלי מתח חשמלי יגרמו לנזק ללוח החשמלי, ועיתים גם לראשי הקריאה.
ציפים שרופים על הלוח החשמלי מעידים בדרך כלל גם על נזק שעבר גם לראשי הקיריאה.
מאפיינים
מאפיינים לתקלות בראשים הם נקישות. ראשי הקריאה אינם מצליחם לקרא את המידע והם נעים מיצד לצד ונוקים בדפנות הכונן. לעיתים הכונן תחיל לפעול ולהסתובב, נשמע מספר נקישות והכונן יפסיק לפעול. מומלץ לנתק את הכונן בטםן מיידי. ראשי קריאה הנחבט בדפנות הכונן עלולים להשבר ופזר שבבי מתכת על פני הצלחות בהם מאוחסן המידע ולגרום לשריטות שיגרמו לאבדן המידע לצמיתות ללא אפשרות שחזור.
Stiction
מצב בו ראשי הקריאה נחים על הצלחות במקום במקום באזור “החניה: בו אם אמורים להיות.
הדיסק ישמיע זמזום בכל פעם שננסה להפעיל את הכונן.
לצורך השחזור יש לפתוח את הכונן בחדר נקי להחזיר את הראשים למקומם הטבעי. מצב זה גורם גם לפגיעה מסוימת בראשי הקריאה.לעיתים עדיין לקרא את המידע באמצאות מכשירים ייעודיים שנוצרו למטרה זאת.

להתייעצויות עם מומחה: 1-700-700-413

מרכז המידע

כיצד משחזרים מידע

כשאנו מוחקים מידע מהכונן . אנו לא מבצעים כל שינוי בקובץ. מרכת הקבצים מגירה את המקום בו מאוחסן הקובץ כמקום פנוי לכתיבה. בכל זמן שלא נכתב מידע חדש באותו אזור בדיסק בו נימצא הקובץ הקובץ ישאר בשלמותו. וכן ברוב הקרים ניתן לשחזר מידע שנמח.ק. גם כאשר אנו םרמטים (םירמוט מהיר) את הכונן.

קרא עוד

הכונן מתקתק מה זה אומר?

כשהכונן משמיע נקישות משמעות הדבר שרשי הקריאה אינם מצליחים לקרא כל מידע מהכונן ולכן הם נעים מצד לצד ומכים על דפנות הכונן. מספר גורמים יכולים להיות לכך ראשי קריאה פגונים. זאת הסיבה ההנפוצה היותר. עם הנקישות מופיעות מיד לאחר חבטה מירב הסיכויים לכך שראשי הקריאה נחבטו ואינם מתפקדים יותר.

קרא עוד

סוגי התקלות בכונים קשיחים

ראשי הקריאה אחראים על קריאה/ כתיבה של המידע לדיסק הקשיח . אין כל דרך לשחזר מידע מכונן קשיח אם ראשי הקריאה אינם תקינים ויש צורך לבצע החלפת ראשים בדיסק לצורך השחזור. לצורך זה יש למצא דיסק קשיח זהה לחלוטין לדיסק הפגום , לפתוח את הדיסק בחדר נקי ולבצע את החלפת הראשים התקולים.

קרא עוד